Home » Calendrier tournoi

____________________________________________________________

 

PROGRAMME  POKER    JANVIER 2015 au Casino de GRUISSAN.

____________________________________________________________

 

__VENDREDI 02/01/2015 30€+10€ 18H TOURNOI REGULIER
6000 Jetons PALIERS 20mn

__ VENDREDI 02/01/2015 55€+15€ 21H TOURNOI REGULIER
13000 Jetons PALIERS 20mn

__SAMEDI 03/01/2015 125€ + 25 € 14H TPS 150 DEEPSTACK
30 000 Jetons PALIERS 25mn

__ SAMEDI 03/01/2015 40€+ 10€ 21H TOURNOI REGULIER
8000 Jetons PALIERS 20mn

__DIMANCHE 04/01/2015 60€ + 20€ 17H TOURNOI REGULIER
20 000 Jetons PALIERS 20mn

____________________________________________________________

__MERCREDI 07/01/2015 SATELLITE 40€+10€ 21H 1 TICKET TOUS LES 300€
8000 Jetons PALIERS 20mn

__JEUDI 08/01/2015 45€ + 15 € 20H30 TOURNOI REGULIER
12000 Jetons PALIERS 20mn

__VENDREDI 09/01/2015 30€+10€ 18H TOURNOI REGULIER
6000 Jetons PALIERS 20mn

__ VENDREDI 09/01/2015 55€+15€ 21H TOURNOI REGULIER
13000 Jetons PALIERS 20mn

__SAMEDI 10/01/2015 125€ + 25 € 14H TPS 150 DEEPSTACK
30 000 Jetons PALIERS 25mn

__ SAMEDI 10/01/2015 40€+ 10€ 21H TOURNOI REGULIER
8000 Jetons PALIERS 20mn

__DIMANCHE 11/01/2015 60€ + 20€ 17H TOURNOI REGULIER
20 000 Jetons PALIERS 20mn

_____________________________________________________________

__MERCREDI 14/01/2015 SATELLITE 40€+10€ 21H 1 TICKET TOUS LES 300€
8000 Jetons PALIERS 20mn

__JEUDI 15/01/2015 45€ + 15 € 20H30 TOURNOI REGULIER
12000 Jetons PALIERS 20mn

__VENDREDI 16/01/2015 30€+10€ 18H TOURNOI REGULIER
6000 Jetons PALIERS 20mn

__ VENDREDI 16/01/2015 55€+15€ 21H TOURNOI REGULIER
13000 Jetons PALIERS 20mn

__SAMEDI 17/01/2015 125€ + 25 € 14H TPS 150 DEEPSTACK
30 000 Jetons PALIERS 25mn

__ SAMEDI 17/01/2015 40€+ 10€ 21H TOURNOI REGULIER
8000 Jetons PALIERS 20mn

__DIMANCHE 18/01/2015 60€ + 20€ 17H TOURNOI REGULIER
20 000 Jetons PALIERS 20mn

____________________________________________________________

__MERCREDI 21/01/2015 SATELLITE 40€+10€ 21H 1 TICKET TOUS LES 300€
8000 Jetons PALIERS 20mn

__JEUDI 22/01/2015 45€ + 15 € 20H30 TOURNOI REGULIER
12000 Jetons PALIERS 20mn

__VENDREDI 23/01/2015 30€+10€ 18H TOURNOI REGULIER
6000 Jetons PALIERS 20mn

__ VENDREDI 23/01/2015 55€+15€ 21H TOURNOI REGULIER
13000 Jetons PALIERS 20mn

__SAMEDI 24/01/2015 125€ + 25 € 14H TPS 150 DEEPSTACK
30 000 Jetons PALIERS 25mn

__ SAMEDI 24/01/2015 40€+ 10€ 21H TOURNOI REGULIER
8000 Jetons PALIERS 20mn

__DIMANCHE 25/01/2015 60€ + 20€ 17H TOURNOI REGULIER
20 000 Jetons PALIERS 20mn

____________________________________________________________

__MERCREDI 28/01/2015 SATELLITE 40€+10€ 21H 1 TICKET TOUS LES 300€
8000 Jetons PALIERS 20mn

__JEUDI 29/01/2015 45€ + 15 € 20H30 TOURNOI REGULIER
12000 Jetons PALIERS 20mn

__VENDREDI 30/01/2015 30€+10€ 18H TOURNOI REGULIER
6000 Jetons PALIERS 20mn

__ VENDREDI 30/01/2015 55€+15€ 21H TOURNOI REGULIER
13000 Jetons PALIERS 20mn

__SAMEDI 31/01/2015 210€ + 40 € 14H TPS 250 DEEPSTACK
50 000 Jetons PALIERS 40mn ( TOURNOI SUR 2 JOURS )

__ SAMEDI 31/01/2015 40€+ 10€ 21H TOURNOI REGULIER
8000 Jetons PALIERS 20mn

__DIMANCHE 01/02/2015 60€ + 20€ 17H TOURNOI REGULIER
20 000 Jetons PALIERS 20mn

____________________________________________________________

 

 

____________________________________________________________

PROGRAMME  POKER   FEVRIER 2015 au Casino de GRUISSAN.

 

____________________________________________________________

__SAMEDI 31/01/2015 210€ + 40 € 14H TPS 250 DEEPSTACK
50 000 Jetons PALIERS 40mn ( TOURNOI SUR 2 JOURS )

__ SAMEDI 31/01/2015 40€+ 10€ 21H TOURNOI REGULIER
8000 Jetons PALIERS 20mn

__DIMANCHE 01/02/2015 60€ + 20€ 17H TOURNOI REGULIER
20 000 Jetons PALIERS 20mn

____________________________________________________________

__MERCREDI 04/02/2015 SATELLITE 40€+10€ 21H 1 TICKET TOUS LES 300€
8000 Jetons PALIERS 20mn

__JEUDI 05/02/2015 45€ + 15 € 20H30 TOURNOI REGULIER
12000 Jetons PALIERS 20mn

__VENDREDI 06/02/2015 30€+10€ 18H TOURNOI REGULIER
6000 Jetons PALIERS 20mn

__ VENDREDI 06/02/2015 55€+15€ 21H TOURNOI REGULIER
13000 Jetons PALIERS 20mn

__SAMEDI 07/02/2015 125€ + 25 € 14H TPS 150 DEEPSTACK
30 000 Jetons PALIERS 25mn

__ SAMEDI 07/02/2015 40€+ 10€ 21H TOURNOI REGULIER
8000 Jetons PALIERS 20mn

__DIMANCHE 08/02/2015 60€ + 20€ 17H TOURNOI REGULIER
20 000 Jetons PALIERS 20mn

_____________________________________________________________

__MERCREDI 11/02/2015 SATELLITE 40€+10€ 21H 1 TICKET TOUS LES 300€
8000 Jetons PALIERS 20mn

__JEUDI 12/02/2015 45€+15 € 20H30 TOURNOI REGULIER
12000 Jetons PALIERS 20mn

__VENDREDI 13/02/2015 30€+10€ 18H TOURNOI REGULIER
6000 Jetons PALIERS 20mn

__ VENDREDI 13/02/2015 55€+15€ 21H TOURNOI REGULIER
13000 Jetons PALIERS 20mn

__SAMEDI 14/02/2015 125€ + 25 € 14H TPS 150 DEEPSTACK
30 000 Jetons PALIERS 25mn

__ SAMEDI 14/02/2015 40€+ 10€ 21H TOURNOI REGULIER
8000 Jetons PALIERS 20mn

__DIMANCHE 15/02/2015 60€ +20€ 17H TOURNOI REGULIER
20 000 Jetons PALIERS 20mn

____________________________________________________________

__MERCREDI 18/02/2015 SATELLITE 40€+10€ 21H 1 TICKET TOUS LES 300€
8000 Jetons PALIERS 20mn

__JEUDI 19/02/2015 45€+15 € 20H30 TOURNOI REGULIER
12000 Jetons PALIERS 20mn

__VENDREDI 20/02/2015 30€+10€ 18H TOURNOI REGULIER
6000 Jetons PALIERS 20mn

__ VENDREDI 20/02/2015 55€+15€ 21H TOURNOI REGULIER
13000 Jetons PALIERS 20mn

__SAMEDI 21/02/2015 125€ + 25 € 14H TPS 150 DEEPSTACK
30 000 Jetons PALIERS 25mn

__ SAMEDI 21/02/2015 40€+ 10€ 21H TOURNOI REGULIER
8000 Jetons PALIERS 20mn

__DIMANCHE 22/02/2015 60€ +20€ 17H TOURNOI REGULIER
20 000 Jetons PALIERS 20mn

____________________________________________________________

__MERCREDI 25/02/2015 SATELLITE 40€+10€ 21H 1 TICKET TOUS LES 300€
8000 Jetons PALIERS 20mn

__JEUDI 26/02/2015 45€+15 € 20H30 TOURNOI REGULIER
12000 Jetons PALIERS 20mn

__VENDREDI 27/02/2015 30€+10€ 18H TOURNOI REGULIER
6000 Jetons PALIERS 20mn

__ VENDREDI 27/02/2015 55€+15€ 21H TOURNOI REGULIER
13000 Jetons PALIERS 20mn

__SAMEDI 28/02/2015 170€+30 € 14H TPS 200 DEEPSTACK
30 000 Jetons PALIERS 30mn

__ SAMEDI 28/02/2015 40€+ 10€ 21H TOURNOI REGULIER
8000 Jetons PALIERS 20mn

__DIMANCHE 01/03/2015 60€ +20€ 17H TOURNOI REGULIER
20 000 Jetons PALIERS 20mn

____________________________________________________________

 

 

____________________________________________________________
PROGRAMME POKER   MARS 2015 au Casino de GRUISSAN.

____________________________________________________________

 

__DIMANCHE 01/03/2015 60€ + 20€ 16H TOURNOI REGULIER
20 000 Jetons PALIERS 20mn

____________________________________________________________

__MERCREDI 04/03/2015 SATELLITE 40€+10€ 21H 1 TICKET TOUS LES 300€
8000 Jetons PALIERS 20mn

__JEUDI 05/03/2015 45€ + 15 € 20H30 TOURNOI REGULIER
12000 Jetons PALIERS 20mn

__VENDREDI 06/03/2015 30€+10€ 18H TOURNOI REGULIER
6000 Jetons PALIERS 20mn

__ VENDREDI 06/03/2015 55€+15€ 21H TOURNOI REGULIER
13000 Jetons PALIERS 20mn

__SAMEDI 07/03/2015 125€ + 25 € 14H TPS 150 DEEPSTACK
30 000 Jetons PALIERS 25mn

__ SAMEDI 07/03/2015 40€+ 10€ 21H TOURNOI REGULIER
8000 Jetons PALIERS 20mn

__ DIMANCHE 08/03/2015 SATELLITE 80€+20€ 15H…DSO de CANNES
1 TICKET TOUS LES 550€ 10000 Jetons PALIERS 20mn

__DIMANCHE 08/03/2015 60€ + 20€ 16H TOURNOI REGULIER
20 000 Jetons PALIERS 20mn

_____________________________________________________________

__MERCREDI 11/03/2015 SATELLITE 40€+10€ 21H 1 TICKET TOUS LES 300€
8000 Jetons PALIERS 20mn

__JEUDI 12/03/2015 45€+15 € 20H30 TOURNOI REGULIER
12000 Jetons PALIERS 20mn

__VENDREDI 13/03/2015 30€+10€ 18H TOURNOI REGULIER
6000 Jetons PALIERS 20mn

__ VENDREDI 13/03/2015 55€+15€ 21H TOURNOI REGULIER
13000 Jetons PALIERS 20mn

__SAMEDI 14/03/2015 170€+30 € 14H TPS 200 DEEPSTACK
30 000 Jetons PALIERS 30mn

__ SAMEDI 14/03/2015 40€+ 10€ 21H TOURNOI REGULIER
8000 Jetons PALIERS 20mn

__ DIMANCHE 15/03/2015 SATELLITE 80€+20€ 15H…DSO de CANNES
1 TICKET TOUS LES 550€ 10000 Jetons PALIERS 20mn

__DIMANCHE 15/03/2015 60€ +20€ 16H TOURNOI REGULIER
20 000 Jetons PALIERS 20mn

____________________________________________________________

__MERCREDI 18/03/2015 SATELLITE 40€+10€ 21H 1 TICKET TOUS LES 300€
8000 Jetons PALIERS 20mn

__JEUDI 19/03/2015 45€+15 € 20H30 TOURNOI REGULIER
12000 Jetons PALIERS 20mn

__VENDREDI 20/03/2015 30€+10€ 18H TOURNOI REGULIER
6000 Jetons PALIERS 20mn

__ VENDREDI 20/03/2015 55€+15€ 21H TOURNOI REGULIER
13000 Jetons PALIERS 20mn

__SAMEDI 21/03/2015 125€ + 25 € 14H TPS 150 DEEPSTACK
30 000 Jetons PALIERS 25mn

__ SAMEDI 21/03/2015 40€+ 10€ 21H TOURNOI REGULIER
8000 Jetons PALIERS 20mn

__DIMANCHE 22/03/2015 60€ +20€ 16H TOURNOI REGULIER
20 000 Jetons PALIERS 20mn

____________________________________________________________

__MERCREDI 25/03/2015 SATELLITE 40€+10€ 21H 1 TICKET TOUS LES 300€
8000 Jetons PALIERS 20mn

__JEUDI 26/03/2015 45€+15 € 20H30 TOURNOI REGULIER
12000 Jetons PALIERS 20mn

__VENDREDI 27/03/2015 30€+10€ 18H TOURNOI REGULIER
6000 Jetons PALIERS 20mn

__ VENDREDI 27/03/2015 55€+15€ 21H TOURNOI REGULIER
13000 Jetons PALIERS 20mn

__SAMEDI 28/03/2015 170€+30 € 14H TPS 200 DEEPSTACK
30 000 Jetons PALIERS 30mn

__ SAMEDI 28/03/2015 40€+ 10€ 21H TOURNOI REGULIER
8000 Jetons PALIERS 20mn

__DIMANCHE 29/03/2015 60€ +20€ 16H TOURNOI REGULIER
20 000 Jetons PALIERS 20mn

____________________________________________________________

RESERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS: Fred: 06 98 52 24 10 Thierry : 06 98 55 44 49
Apo:0699086814 apo@texapoker-events.com

____________________________________________________________